I   Sympozjum 

„ Postępy  w  badaniach  i  zastosowaniach  fotokatalizatorów   na  bazie  ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2011)

Szczecin, 9-10 maja, 2011

 

Patronat:

Zakłady Chemiczne  „Police” S.A., Police

Producent Chemii Budowlanej „Pigment”,  Szczecin

Navirem-Sigma, Sp. z o.o., Szczecin

 

Organizator:

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. inż.   Antoni W. Morawski – przewodniczący

Dr hab. inż.  Beata Tryba, prof. ZUT

Dr hab. inż.  Jacek Przepiórski, prof. ZUT

Dr hab. inż.  Beata Michalkiewicz, prof. ZUT

Dr hab. inż.  Sylwia Mozia,

Dr inż.   Joanna Grzechulska-Damszel

Dr inż.   Agata Markowska-Szczupak

Dr inż.   Magdalena Janus

Dr inż.   Beata Zielińska

Lic. Marzena Sieniawska

 

Miejsce sympozjum: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, ul. Pułaskiego 10 (tzw. „Stara Chemia”), Aula im. Prof. Józefa Kępińskiego

Język sympozjum:   j. polski;

 

Zgłoszenie udziału w sympozjum: Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz streszczenie należy przesłać do 31 marca 2011    do:   dr inż. Magdalena Janus

 

Cel sympozjum:

Badania  własciwości fotokatalitycznych TiO2 prowadzone są od ponad 25 lat. Liczba patentów i publikacji wzrasta lawinowo, a prace dotyczące fotokatalizy należą do najczęściej cytowanych. W ślad za tym światowy rynek produkcji fotokatalizatorów opartych na ditlenku tytanu TiO2 od 2000 roku ulega dynamicznemu rozwojowi ze względu na coraz bardziej zaawansowane zastosowania. Fotoaktywne zdolności ditlenku tytanu wykorzystywane są  najczęściej do oczyszczania wody i ścieków z chemicznych substancji organicznych, które są trudne do utlenienia inną drogą, np. substancji ropopochodnych, pestycydów, fenoli, itp. Fotokatalizatory wykorzystuje się coraz chętniej do oczyszczania gleby.

Oprócz stosowania ditlenku tytanu do oczyszczania ścieków, poszerza się rynek zastosowań TiO2 w nowych produktach o specjalnych funkcjach. Fotokatalityczne, a również hydrofobowo-hydrofilowe właściwości TiO2 wykorzystuje się do projektowania powierzchni samooczyszczających się pod wpływem promieniowania słonecznego, wytwarzania materiałów oczyszczających powietrze wewnętrzne i zewnętrzne (np. poprzez pokrywanie  ścian budynków, dachów, szyb, ścian tuneli), materiałów do usuwania odorów z uciążliwej produkcji i odpadów, materiałów do pokrywania luster lub urządzeń sanitarnych i klimatyzacyjnych ze względu na dodatkowe właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze pod wpływem promieniowania UV/Vis, wykładzin we wnętrzach pomieszczeń magazynów, chłodni i pojazdów itp. Burzliwie rozwija się również przemysł produkcji ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem m.in. TiO2.

Fotokatalizatory do w/w zastosowań są już powszechnie stosowane w Europie, Azji i Ameryce. Przykładowo, w 2006 roku w Europie pokryto ok. 1 mln m2 budynków materiałami fotoaktywnymi. Innym przykładem jest Japonia, gdzie wartość sprzedaży fotokatalizatorów wyniosła ok. 1 mld USD.  Obecny rynek fotokatalizatorów szacowany jest na ok. 3 mld USD

 W Polsce prace nad fotokatalizatorami prowadzone były w nielicznych zespołach od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Aktualnie praktycznie w każdej uczelni istnieją zespoły zajmujące się badaniami fotokatalitycznymi. W Polsce rynek  zastosowań  fotokatalizatorów dopiero się rozwija. Powstają nowe firmy innowacyjne oraz otwierane są przedstawicielstwa firm zagranicznych.

W środowisku szczecińskim (dawna Politechnika Szczecińska) już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone były pionierskie prace nad otrzymywaniem nano-fotokatalizatora na bazie TiO2 z surowców przemysłowych. Badania realizowano we współpracy z ZCh „Police” (Zakład Bieli Tytanowej). Na bazie  tych wyników we współpracy z firmą Navirem-Sigma zrealizowano budowę pierwszej w Polsce  pilotowej instalacji do fotokatalitycznego oczyszczania wód i ścieków. We współpracy z firmą „Pigment” wdrożono  do produkcji pierwsze w kraju farby fotokatalityczne o właściwościach samooczyszczających. Wymienione firmy objęły patronatem niniejsze sympozjum, aby podkreślić wagę skutecznej współpracy między nauką a przemysłem. Sympozjum będzie stanowić forum do wymiany doświadczeń i integracji krajowych zespołów zajmujących się badaniami i stosowaniem TiO2 w fotokatalizie.

 

Pole tekstowe: Pliki do pobrania